lnwshop logo

บทความ

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อ…
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอัตราเงินเดือน 13,800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิกา…
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสระบุรี)อัตราเงินเดือน 10,430 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)2. ตำแหน่ง เจ้าหน้…
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 7 อัตรา2. นักวิ…
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำ…
[[Share]]รวมแนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. อปท. โหลดไว้อ่านเตรียมพร้อมก่อนสอบ 0908134236
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
((โหลดPDF ))แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น อบต. อปท.ไว้อ่านดูตัวอย่างและแนวทางข้อสอบก่อนลงสนามจริง ((สรุป))เนื้อหาความรู้ทั่วไปและตัวอย่างแนวข้อสอบสอบท้องถิ่น อบต. อปท. ที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย ((อัพเดท))แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น อบต. อปท. รวมความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว [[E-book]]>>แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป ท้องถิ่น อบต. อปท. 09…
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งเป็น1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็…
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณ…
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา3. ตำแหน่ง เจ้าพนักง…
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตราคุณสมบัติเฉ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 231 บทความ

CONTACT US

0908134236
facebooktwitter

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม65,194 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด48,677 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท21 ส.ค. 2560
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านอัพเดทแนวข้อสอบ
อัพเดทแนวข้อสอบ
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top