lnwshop logo

บทความ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1.ตำแหน่งนักวิชาการจำนวน 14 อัตราอัตราเ…
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 108 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. เภสัชกร2. นักเทคนิคการแพทย์3. นักกายภาพบำบัด4. นักรังสีการแพทย์5. พ…
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา ( 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ปรกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560) 1.เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษ…
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมืองอัตราเงินเดือน 21,000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ…
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน …
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 44 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 และกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั…
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)อัตราเงินเดือน …
ข่าวดี>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเปิดสอบ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา 2. คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา 3. คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 4. คุณวุฒิปริญญาตรีบร…
แชร์ด่วน!!กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 88 อัตรา คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิด…
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราเงินเดือน 13800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุก…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 198 บทความ

CONTACT US

0908134236
facebooktwitter

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม57,605 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด42,815 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท26 มิ.ย. 2560
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านอัพเดทแนวข้อสอบ
อัพเดทแนวข้อสอบ
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top