lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+NEW+แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 2559

เจ้าของร้าน

[sure]อัพเดทใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ฉบับใหม่ล่าสุด 

[sure]เจาะลึกตรงประเด็น  เน้นๆ ข้อสอบคุณภาพ รวบรวมโดยทีมคณะอาจารย์ 

[sure]รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี 

[sure]สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  เข้าใจง่าย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย  

(จำหน่าย)หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทานอัพเดทใหม่ล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน

3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

8 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1

9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน

 

>>ติดตามแนวข้อสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานเพิ่มที่ http://topsheet1.blogspot.com/

 **ขอบคุณที่ไว้ใจและอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ**

 

        

 

 

  

 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดนครพนม 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสกลนคร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดมุกดาหาร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดหนองคาย 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอุดรธานี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดยโสธร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดเลย 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดขอนแก่น 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัด-เชียงราย 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดพะเยา 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดลำพูน 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดน่าน 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดลำปาง 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดแพร่ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดตาก 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดชัยนาท 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดลพบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดนครนายก 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอ่างทอง 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดราชบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดอยุธยา 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสระแก้ว 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดตราด 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดจันทบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดระยอง 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดชลบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดชุมพร 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดระนอง 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดพังงา 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดกระบี่ 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดตรัง 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดพัทลุง 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดภูเก็ต 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดสงขลา 

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดนราธิวาส

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดปัตตานี

 แนวข้อสอบ#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี#กรมชลประทานจังหวัดยะลา

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม96,778 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด71,054 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก