lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

{เตรียมสอบ}แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู อัพเดทใหม่ล่าสุด

เจ้าของร้าน

(ดาวน์โหลด)หนังสือเตรียมสอบวัดแววความเป็นครู  อัพเดทใหม่ล่าสุด

เนื้อหารวมทุกวิชาที่ใช้สอบ

D ความสำคัญของวิชาชีพครู

D แนวข้อสอบวัดแววครู

D มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

D แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

D แนวข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการในห้องเรียน

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

D แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

MP3 - P013 - คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู

 

##สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร : 090-8134236   ,  Line :topsheet1

ส่งทางเมลล์สามารถนำไปปริ้นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท (ไฟล์pdf)

ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) เป็นหนังสือ ราคา 799 บาท (หนังสือ+MP3)

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 

สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์      

โอนเงินแล้วแจ้งที่ 

Line ID : topsheet1

E-mail :topsheet1@gmail.com

 

##รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลยแบบอธิบายไว้ในเล่มเดียว 200-220 หน้า

##เก็งและสรุปแนวข้อสอบมีเนื้อหาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งที่สอบให้

##อ่านเข้าใจง่าย ครบ แน่น ตรงประเด็น เหมาะสำหรับคนที่ไมมีเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวน้อย

##รวบรวมและจัดทำขึ้นโดยคณะอาจารย์และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง การันตีคุณภาพ

 

 

ภาคเหนือ

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยนครพนม

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ภาคกลาง

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ภาคตะวันออก

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยบูรพา

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

ภาคใต้

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยทักษิณ

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

 

แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม95,460 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด70,104 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท11 ก.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก